28 Haziran 2014 Cumartesi

Trabzon profesyonel apartman yönetimi

Trabzon profesyonel apartman site yönetimi hizmeti almak isteyenler için Timtaş, Karadeniz'in bu seçkin kentine bölge ofisi kurma kararı kaldı. Timtaş'ın konuyla ilgili resmi websitesinde yaptığı açıklama şöyle:

"Timtaş Yönetim büyümeye ve gelişmeye devam ediyor! Türkiye'nin dört bir yanında kamu ve özel sektör projeleriyle binlerce site sakinine hizmet veren Timtaş Yönetim Trabzon Bölge Müdürlüğünü açtı!"

Aidat Takip - Muhasebe departmanından özel güvenlik hizmetlerine, hukuk departmanından personel teminine kadar profesyonel yöneticiliğe dair ne varsa Timtaş Yönetim orada olacak.

11 Haziran 2014 Çarşamba

Konya apartman site yönetimi

Timtaş Yönetim'den atak üstüne atak!.. İstanbul merkezli şirket, Başkent Ankara'dan sonra güzide şehrimiz Konya'da da bölge müdürlüğü açma kararı aldı. Konya apartman site yönetimi için ulaşabilirsiniz.

TİMTAŞ YÖNETİM KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon:0 530 265 40 90
Email:konyabolge@timtasyonetim.com.tr
Adres:BEYHEKİM MH. GÜLSARAY SK. NO:19 SELÇUKLU/KONYA

21 Mayıs 2014 Çarşamba

TOKİ Konutlarında Tapu Alma Süreci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından teslim edilen konutlarda borcunu bitiren alıcıların tapu işlemleri uygulaması şu şekilde yürütülmektedir.

1- TOKİ tarafından yaptırılan konutların kat mülkiyeti tapusu yüklenici firma tarafından tamamlanarak TOKİ’ye teslim edilir. Kat mülkiyeti tapularında mülkün sahibi olarak TOKİ görünmektedir.

2- TOKİ, kat mülkiyeti kurulan tapulardaki gerekli kontrolleri yaptıktan sonra satış işlemlerini gerçekleştiren ilgili banka şubesine vekalet düzenleyerek gönderir.

3- Banka, borcunu bitiren konut alıcılarına tapu işlemleri için tebligat gönderir ya da borcunu bitiren konut alıcıları ya da vekili, tapusunu almak üzere bankaya müracaat eder.

4- Banka tarafından istenen belgeler alıcılar tarafından bankaya teslim edildikten sonra banka personeli Tapu Müdürlüğü’ne müracaat ederek, bir gün için randevu alınır ve konut alıcısı ya da vekili belirlenen günde Tapu Müdürlüğü'ndeki imzaların ardından tapusunu alır.

Konut alıcılarının, TOKİ'ye ödenen ve KDV'den arındırılmış konut bedelinin binde 20'si oranındaki tapu harcını bankaya ödemesi gerekir.

5- Tapusunu alan konut alıcılarının 3 ay içerisinde bağlı bulunduğu Belediyeye emlak vergisi bildirimi vermesi gerekmektedir.

6- TOKİ'ye borcu biten konut alıcılarının tapularını almaları gerekmektedir, borcu biten konutlarda 3. şahıslara devir yapılamamaktadır.

15 Mayıs 2014 Perşembe

Bina (site, apartman vs.) aidatı nasıl hesaplanır?

Bina (site, apartman vs.) aidatı nasıl hesaplanır? 
Hepimizin de bildiği üzere, her  anataşınmazın (site, rezidans, apartman, bina, AVM vs.) ortak giderleri vardır. Bu giderler de kat maliklerince karşılanır. Peki, hangi oranda? Kimler öder? Aidattan kaçınmak mümkün mü?
Bunlar ve benzer sık sorulan sorulara yanıt vermeye çalışacağız.
“Genel Giderler” Kat Mülkiyeti Kanunu’nda (KMK), “eşit paylı” ve “arsa payına oranlı” olarak ikiye ayrılmıştır. Bu bağlamda;
1. Eşit Olarak Ödenecek Genel Giderler:
Aralarında başka bir anlaşma yoksa, kat maliklerinin tümü “kapıcı, bahçıvan, kaloriferci, bekçi, teknisyen gibi personel giderlerine” eşit olarak katılmakla yükümlüdür (KMK, m:20/1)
Bu konularda arsa payının farklı oluşu dikkate alınmaz; ancak oybirliği ile aksine sözleşme yapılması mümkündür.
2. Arsa Payı Oranında Ödenecek Genel Giderler:
Aralarında başkaca bir akit yoksa, kat maliklerinin her biri “anagayrimenkulün sigorta primlerine; bütün ortak yerlerin bakım, onarım, koruma gibi giderlerine; ortak tesislerin işletme giderlerine; yönetici aylığı gibi diğer giderlere” kendi arsa payları oranında katılmakla mükelleftir. 
Not: Kat malikleri kendi aralarında anlaşarak veya Yönetim Planı’nı buna uygun olarak yürürlüğe sokarak bu oranları değiştirebilirler.
Peki, aidat ödemeseniz olur mu?
KMK 20/c’ye göre ortak gider aidat ve avanslarından kaçınamazsınız. Aidat, öncelikli alacaktır ve her halükarda bunu ödemekle yükümlüsünüz. 
Aidatın bir kısmını ödememek mümkün mü?
Alt katta oturanların asansör kullanmadığını öne sürerek bu giderden kaçınma şansı yoktur. Bunun gibi, hiçbir kat malikinin ortak yerlerdeki kullanma hakkından cayması veya bağımsız bölümünün durumu dolayısı ile tesislerden/ortak yerlerden faydalanmadığını öne sürerek giderlerden kaçınması mümkün değildir.
Aidata faiz uygulanır mı?
KMK 22. maddeye göre, ortak gider ve avansı gününde ödemeyenler için aylık %5 oranında gecikme tazminatı uygulanır. Gecikme tazminatı, faiz değildir. Geç ödemeden dolayı ortaya çıkan mağduriyetin karşılığıdır. Ancak ve ancak, gecikme tazminatı dava konusu edildiği hallerdetemerrüt faizi işletilir. Eğer kat maliki aidatını ödememekte ısrar ederse; temerrüt faizinin yanı sıra İcra İflas Kanunu 67. M’ye göre %40 inkar tazminatı da ödettirilebilir. KMK, 22’ye göre, borçlu kişinin bağımsız bölümü (daire, dükkan vs.) diğer kat maliklerine lehine ipotek ettirilebilir.
Kiracının ödemediği aidattan ev sahibi sorumlu mudur?
Kiracı veya başka bir şekilde bağımsız bölümü kullanan kişi ile birlikte kat maliki (ev sahibi) de ödenmeyen aidatlardan müteselsilen(zincirleme) sorumludur.
Hukuk ve muhasebe konularında oldukça karmaşıklaşan bu konularda zora düşmemek için yönetim için -özellikle site gibi toplu yapılarda- işinin ehli profesyonel yönetim firmalarına başvurmanızı tavsiye ederiz.

13 Mayıs 2014 Salı

Arsa Payı Nedir, Arsa Payı Değiştirilebilir mi?

Arsanın, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)'nda yazılı temellere göre bağımsız bölümlere özgülenen ortak mülkiyet paylarına arsa payı denir. (KMK, 2/d)
Arsa payı değiştirilebilir mi?
Hayır, anataşınmaza bağımsız bölüm eklenmediği takdirde arsa payları sonradan meydana gelen değişiklikler dolayısı ile değiştirilemez. (KMK, 3/2)
Ortak alanlara göre arsa paylarının tespiti mümkün mü?
Yargıtay içtihadıyla sabittir ki böyle bir şey mümkün değil.
Arsa payları nasıl belirlenir?
Kat irtifakının kurulduğu tarihteki, bağımsız bölümlerin anagayrimenkule oranına göre belirlenir. 
Arsa payı düzeltilebilir mi?
Payının yanlış hesaplandığını öne süren kat maliki, Kat Malikleri Kurulu'na yanlışlığın düzeltilmesi için müracaatta bulunur. Oybirliği ile yanlışlık düzeltilir. Oybirliği sağlanamazsa, o yerin bağlı olduğu Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açılabilir. Davacı olan kat maliki, diğer tüm komşularını (kat maliklerini) dava etmek durumundadır.
Pratik bilgi >> Arsa payları genel olarak apartmanlarda bir problem teşkil etmemekle birlikte, iş merkezi gibi yerlerde karmaşık bir hal alabilmektedir. Ancak, belirttiğimiz üzere, esas olan kat irtifakının kurulduğu tarihtir. Bu nokta gözden kaçmamalıdır.

Kaynak:

7 Mayıs 2014 Çarşamba

Yönetimin İyisi...

“Yönetmek” sözcüğünün, köken olarak eski Türklerin kullandığı “ön-etmek”, yani “öncü olmak, yol göstermek“ anlamından geldiği belirtilir.
Hem başka alanlarda hem de tesis/site/apartman gibi alanlarda “yönetim” işine talip olanların, her şeyden önce işe hakim olması, donanımlı olması gerekir; ama bu yetmez. Yönetmek, sosyal bir iştir ve teknik altyapıyla birlikte insan faktörünün de öncelenmesi lazım gelir. Bu bağlamda “iyi bir yönetim nedir ve nasıl olur”u kısaca yazmak istedik. İyi yönetim;
Profesyonelliktir…
Deneyim ile bilgiyi bünyesinde barındıran ve muhtemel senaryolara hazır olan yönetim, esas olarak iyi yönetimin abecesini yerine getiriyor demektir. Profesyonellik; işin ehli olmak ve işe yaraşır olmak demektir ki bu da yeterli insan kaynağına, bilgiye ve tekniğe sahip olmakla mümkündür.
Akıldır…
İnsan olmamızın en büyük meziyetlerinden olan akıl, yalnızca bilgi depolanan bir hard disk değildir. Daha da önemlisi fikir yürütebildiğimiz, çözüm üretebildiğimiz, yaratıcılığımızı gösterebildiğimiz unsurumuzdur. Yönetim işi de üst bir akılla elimizdeki verileri doğru zamanda, doğru yerde ve doğru bir biçimde kullanma işidir. Özcesi, teknik donanımın yanı sıra analitik zeka da “iyi yönetim”in olmazsa olmazlarındandır.
Heyecandır…
Tecrübenin, birikimin, donanımın ve aklın itici gücü heyecan ve motivasyondur. Her şeyi tamam olmuş bir organizasyonun motivasyondan mahrum kalması, zafiyete yol açar.
Sağduyudur, bilgidir, donanımdır, çalışkanlıktır...
Velhasılıkelam, bina/tesis/site yönetimi için bu saydığımız özellikleri taşıyan firmaları seçmenizi öneririz. Aidat-muhasebe, hukuk, halkla ilişkiler, teknik işler, deneyim, nitelikli insan gücü ve motivasyon unsurlarını barındıran firma: TİMTAŞ|ANKARA


26 Aralık 2012 Çarşamba

Ankara'da İnternet Sitesi (Web) Tasarım

Ankara da tıpkı İstanbul gibi, ülkemizin gelişen yüzlerinden birisi. Sanayileşmenin, globalleşmenin doğal sonucu olarak artık mahalle esnaflığından küresel ticarete dönme zorunluluğu ortaya çıktı.

Ankara Web Tasarım için doğru tercihler yapmalı ve yeni dünyaya entegre olabilecek sistemlere geçilmelidir.

İnternet sitesi için profesyonellerle çalışmanızı öneririz.